Deel deze pagina!

Referenties

Action

Alkwin Kollege

Schoonmaak

Het Alkwin Kollege en Keizer Karel College werken veel samen op verschillende gebieden, zo ook inkoop. Het nieuwe schoonmaakcontract van de colleges werden niet uitgevoerd zoals bedacht en voorzien. Seiso is na het verlenen van de opdracht gestart met het inventariseren van de panden met behulp van VSR/KMS-kwaliteitsmetingen op beide locaties. Na een intensief traject is kwaliteit nu wel volgens contractuele afspraak.

Aanvullend worden de conciërges opgeleid om volgens VSR-DKS zelfstandig kwaliteitsmetingen te verzorgen, om zo vinger aan de pols te kunnen houden.

Printing

De bestaande overeenkomst op het gebied van printers en copiërs was niet optimaal ingericht. Na bestudering van de huidige overeenkomst is besloten een aanbesteding te verzorgen op dit vlak. Na de aanbesteding zorgt Seiso Printing ook voor de implementatie en contractbeheer van dit contract.

Allee Wonen

Altrif Label

Altrif Label is al meer dan 25 jaar een toonaangevende naam op het gebied van zelfklevende etiketten. De in West-Brabant gevestigde drukkerij is een begrip en behoort tot één van de grotere etikettendrukkerijen in de Benelux. Altrif Label is een dynamische, innovatieve en klantgerichte organisatie met een informeel karakter. Dagelijks zetten ruim 80 medewerkers hun expertise in om u als klant optimaal van dienst te zijn.

Altrif Label was ontevreden over twee facetten binnen het kantoor printerpark. De afdruksnelheid van de machine voor grafische proefdrukken en de kosten van het printerpark. Seiso heeft samen met Altrif gezocht naar een passende oplossing om de afdruktijden op de design afdeling te verlagen. Uiteraard heeft Seiso ook actief en objectief geadviseerd over de mogelijkheden om het printerpark efficiënter en voordeliger in te richten.

Nadat de wensen en eisen van Altrif Label waren bepaald, heeft Seiso over de invulling onderhandeld met verschillende passende leveranciers. Altrif kan vanaf nu gebruik maken van passende functionele machines voor een aanzienlijk lager bedrag dan uit eigen onderhandelingen naar voren was gekomen.

"Seiso Printing heeft ons uitstekend geadviseerd en bijgestaan in het offertetraject. Ik ben simpelweg meer dan tevreden!"

Joeri Doomen, CEO

Alwel

Applus RTD

Na een intensief inkooptraject heeft Applus gezocht naar een partij die kan ondersteunen bij het beheren van het nieuwe schoonmaakcontract.

Middels VSR/KMS-metingen en VSR/DKS-metingen voor de kleine locaties bepaalt Seiso of de huidige dienstverlener voldoet aan de contractuele afspraken.

Archipel

Al jaren voert Seiso contractbeheer uit voor Archipel. Facturen worden ter goedkeuring gecontroleerd, VSR-metingen worden uitgevoerd en vanuit de periodieke bezoeken verzorgen we ook een up-to-date ruimtestaat. Aangezien het huidige schoonmaakcontract verloopt is Seiso gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding schoonmaak. Deze is inmiddels gepubliceerd.

Voor goed contact tussen de verschillende partijen wordt het digitale logboek FaciliPoint ingezet.

Arrow Electronics

Seiso heeft na een aanbesteding de opdracht van Arrow Electronics verworven. Opdracht was het verzorgen van een marktconsultatie betreffende het huidige schoonmaakcontract. Vanuit deze marktconsultatie is het schoonmaakcontract geoptimaliseerd en wordt het nu bewaakt door het uitvoeren van kwaliteitsmetingen.

Assembléon

Assembléon is een dochtermaatschappij van ASML en is zelfstandig verder gegaan. Het is gevestigd in een karakteristiek en futuristisch ogend piramidevormig pand in Eindhoven.

Voor Assembléon heeft Seiso een inkoopscan uitgevoerd op een groot aantal contracten. Receptiediensten, schoonmaakdiensten, buitenterreinen, groenvoorziening, post en repro en printkosten. Vanuit deze inkoopscan zijn naast een groot aantal bezuinigingen ook aanpassingen gemaakt in de personele bezetting en optimalisatie van processen.

Audax

Audax levert tijdschriften en lectuur vanuit verschillende vestigingen in Nederland met als hoofdlocatie de vestiging in Gilze.

Voor Audax heeft Seiso in eerste instantie VSR/KMS-kwaliteitsmetingen uitgevoerd. Vanuit de resultaten van deze metingen is besloten een aanbesteding op de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing door te voeren. Vanuit deze aanbesteding is een nieuwe contractpartij geselecteerd, die zodanig goed werk levert dat Audax uiteindelijk is kunnen stoppen met de VSR-controles. Nu voeren we op afroep kwaliteitsmetingen uit.

B en C Schoonmaakdiensten

De ongeveer 60 medewerkers van B en C schoonmaak diensten in Leeuwarden zijn ook opgeleid door Seiso Opleidingen. De soms nog traditioneel werkende schoonmaakmedewerker zijn volledig microvezel opgeleid. Mede door de goede organisatie van B & C zijn alle medewerkers geslaagd.

Bataviastad

Wat een leuke omgeving om je dienstverlening te kunnen leveren. Bataviastad kennen we van de vele winkels die zijn samengebracht in een mooi centrum.

De centrale sanitaire groepen en alle buitenruimten worden door een externe partij onderhouden op basis van een resultaatgericht programma. Deze resultaatgerichte werkzaamheden kennen hun eigen 

BDO Holding BV

Na een selectieprocedure heeft Seiso de opdracht voor het uitvoeren van VSR-KMS kwaliteitsmetingen, voor alle vestigingen van BDO in Nederland,  gewonnen. De vestigingen zullen op basis van vier maal per jaar, bezocht worden om vast te stellen of de contractuele afspraken met de verschillende schoonmaakbedrijven worden nageleefd.

BDO heeft uiteindelijk voor Seiso gekozen vanwege de kwaliteit van de controleurs die ingezet woren voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Het hoge opleidingsniveau en daarmee volwaardig gesprekspartner zijn voor alle betrokkenen was in de ogen van BDO erg belangrijk.

"Het opleidingsniveau van de VSR kwaliteitsinspecteurs van Seiso was voor ons doorslaggevend."

Simone van Sinten, BDO

Blokker

We kennen Blokker als een partij die op de kleintjes let. Zo ook bij de inkoop van diensten en de inhuur van kennis. De eigen inkooporganisatie van Blokker heeft zelf de aanbesteding schoonmaak op de markt gebracht en een nieuwe partij geselecteerd.

Seiso heeft in het voorbereidende stadium de locaties van Blokker ingemeten en ruimtelijsten opgesteld. Ook is er een voorcalculatie samengesteld zodat Blokker gericht kon sturen op een aanbesteding die ook paste in het daadwerkelijk beschikbare budget.

Na de aanbesteding en tijdens uitvoering van schoonmaakdienstverlening is Seiso op afroep verantwoordelijk voor de uitvoering van VSR controles.

Bonnefantenmuseum

Via een Europees Aanbestedingsprocedure zijn zowel de schoonmaakwerkzaamheden als de glasbewassing opnieuw uitbesteed aan Hago. Hago is reeds meer dan 20 jaar de schoonmaakleverancier van het BFM.

Het museum is vooral op zoek gegaan naar een dienstverlener die begrijpt wat er plaatsvindt in een museum en hoe dat het museum invulling geeft aan schoonmaak gedurende de ochtend, tijdens de eerste openingsuren.

Booking.com

Bouw Combinatie Komfort

Een van de PPS-trajecten (Publiek Private Samenwerking) die de Nederlandse staat heeft afgeroepen is het DBFMO-contract van de Kromhout Kazerne. Bouwcombinatie Komfort heeft deze PPS verworven en heeft 'het hoofdkantoor' van Defensie verwezenlijkt.

Bij de schoonmaak van het pand bleek de partner in deze (ISS) grote hinder te ondervinden in het vloeronderhoud, terwijl in de voorbereidende fase (voorlopig ontwerp) duidelijke adviezen en eisen waren gesteld aan de vloeren.

Seiso heeft in opdracht van Komfort een onderzoek uitgevoerd naar de herkomst van de schoonmaakproblematiek van de vloeren. We hebben een conclusie kunnen presenteren op basis waarvan de samenwerkende partners binnen Komfort besluiten konden nemen.

Brabant Water

Brabant Water voorziet ons van schoon drinkwater, uit de grond gepompt en verspreidt naar onze huizen, vanuit een groot aantal pompstations en kantoren. Vaak zijn de pompstations onbemand, maar ontstaat er wel vervuiling door onderhoud en bezoekers.

Middels specifiek geplande (direct na schoonmaak) VSR/KMS-kwaliteitsmetingen houdt Seiso een vinger aan de pols betreffende de schoonmaak van de verschillende schoonmaakbedrijven.

Brabant Wonen

Brabant Wonen is eigenaar van diverse multifunctionele gebouwen. Voor het nieuwe multifunctionele gebouw in Den Bosch heeft Seiso in de voorlopige ontwerpfase al de basis gelegd voor de gebruikersovereenkomsten van de toekomstige huurders inclusief het prijzen van de huur. Hierbij is gebruikgemaakt van de kennis die we hebben opgedaan tijdens diverse PPS-trajecten en bouwbegeleidingen.

CAK

CBO Noord West Friesland

CBO heeft in samenwerking met Expence Reduction Analyst en Seiso een aanbesteding schoonmaakdienstverlening in de markt gezet. Deze heeft een overkoepelende overeenkomst opgeleverd voor de aangesloten scholen in Noord West Friesland.

Vanuit de KPI in de overeenkomst is Seiso verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit via VSR controles.

Twee maal per jaar vinden deze plaats en op basis van de resultaten worden nieuwe werkafspraken gemaakt.

CBS

Samen met het projectteam heeft Seiso een Europese multiservice aanbesteding voorbereid, gepubliceerd en beheerd.

Een traject waarin Seiso de (redelijk eigenwijze) opdrachtgever op een aantal gebieden, en met veel discussie, heeft moeten overtuigen met kennis vanuit het facilitaire werkveld.

In het contractbeheer vindt een groot aantal kwaliteitsmetingen plaats zoals mystery guest visits, VSR-metingen, belevingsmetingen en controles op de warme dranken automaten.

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Cinemec

Cinemac is niet zo maar een bioscoop in Ede, maar ook een congrescentrum waar veel evenementen plaatsvinden. Beheer van de schoonmaak is in eigen dienst. Cinemac was niet helemaal tevreden met de performance van de eigen dienst en heeft Seiso ingeroepen een onderzoek te doen naar de kwaliteit van schoonmaak die wordt geleverd.

Na een inventarisatie van het pand en het samenstellen van een schoonmaakcalculatie is Seiso tijdens werkzaamheden gaan inspecteren. Na de inspectie is een verbeterplan gepresenteerd. Uiteindelijk zijn er duidelijke werkprogramma's samengesteld en heeft de eigen dienst een training gehad in werkmethodieken en materialen en middelen. Ook de inzet en routing van de schoonmaak is geoptimaliseerd.

Commanderij College

CSG Groningen

Reeds jaren voeren we VS kwaliteitsmetingen uit voor CSG. Vanuit deze relatie is een intensievere relatie ontstaan die uiteindelijk resulteert in het uitvoeren van diverse aanbestedingen voor CSG.

Naast de schoonmaak aanbesteding zijn ook in 2016 een groot aantal computers ingekocht met expertise van Seiso.

In 2017 volgen dan ook de multifunctionals en kassa systemen die op de onderwijsinstellingen gebruikt worden.

CSU

Seiso Opleidingen heeft voor CSU een groot aantal groepen opgeleid. Het betreft hier de basisopleiding schoonmaker. De groepen worden opgeleid op locatie en de gediplomeerde docent komt naar de groep toe. Bij sommige groepen is naarst de basismodule schoonmaak een extra dag toegevoegd met de module Hospitality.

Ook zijn er een aantal groepen opgeleid op basis van de basismodule schoonmaak inclusief recreatiereiniging. Deze schoonmakers in vakantieparken hebben met veel plezier de opleiding gevolgd en zijn als groep allemaal geslaagd.

Via de RAS zijn uiteindelijk de opleidingskosten vergoed.

Curium

Curium-LUMC is een onderdeel van het Leids Medisch Centrum. Voor Curium hebben we jarenlang de schoonmaakkwaliteit bewaakt middels VSR/KMS-kwaliteitsmetingen. In het jaar voor de afloop van de schoonmaakovereenkomst is Seiso gestart met inventarisaties en de voorbereiding van de onderhandse aanbesteding schoonmaakdienstverlening.

DCO

De scholengroep DCO en Scalda hebben gezamenlijk een schoonmaakovereenkomst afgesloten met een dienstverlener voor de 40 locaties. Voor het contractbeheer na de start van de overeenkomst heeft een deel van de scholen bewust gekozen voor contractbeheer door Seiso. Voor de gehele scholengroep geldt dat ze de communicatie hebben gestructureerd via het communicatiepakket FaciliPoint.

Dela

Delta Onderwijs

Naast de VSR/KMS-kwaliteitsmetingen heeft Seiso naar grote tevredenheid ook de Europese aanbesteding schoonmaak verzorgt. Delta heeft op basis van deze ervaringen ook weer voor contractbeheer door Seiso gekozen. Seiso houdt vinger aan de pols middels het pakket FaciliPoint.

DFDS

DFDS was benieuwd of de nog niet zo lang geleden afgesloten overeenkomst voor schoonmaak uiteindelijk wel de juiste overeenkomst was. Als specialist hebben we de processen binnen DFDS in kaart gebracht, evenals de benodigde en gewenste kwaliteit. Uiteindelijk zijn er binnen de overeenkomst met het schoonmaakbedrijf een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor waarna een optimale samenwerking is ontstaan.

Drechtsteden

Eindhoven Airport

Een van de meest dynamische contracten in de schoonmaak zien we terug bij de luchthavens waaronder ook Eindhoven Airport. Al jaren is Seiso als adviserend partner verbonden aan Eindhoven Airport. Vanuit de VSR-kwaliteitsmetingen en belevingsmetingen adviseren we Eindhoven Airport in contractaanpassingen en ondersteunen we bij uitbreidingen (terminal en hotel).

ENCI

Vanuit de vraag naar een marktconformiteitstoets tussen ENCI en haar schoonmaakdienstverlener, is Seiso geselecteerd om deze toets uit te voeren. De uitkomst van de toets heeft uiteindelijk geresulteerd in een offertetraject. De objectieve werkwijze van Seiso heeft hier sterk bijgedragen aan het goed verloop van het proces.

Uiteindelijk is de schoonmaak naar tevredenheid afgerond en heeft Seiso ook het beveiligingscontract geoptimaliseerd.

Europese Commissie in België

In dit onderzoekslaboratorium wordt onderzoek gedaan naar referentiemateriaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van nucleaire bestanddelen.

Voor het uitvoeren van kwaliteitsmetingen worden zware eisen gesteld aan onze kwaliteitscontroleurs, die uiteindelijk ook toegang hebben tot de laboratoria. Niet alleen een VOG, maar ook een onderzoek van Binnenlandse Zaken en een terugkerend bezoek aan de bedrijfsarts (in verband met straling) zijn onderdeel van de keuringseisen die gesteld worden.

Met veel plezier verzorgt Seiso al jaren hier de kwaliteitsmetingen.

Gemeente Helmond

Gemeente Leidschendam

Gemeente Loon op Zand

In concurrentie met verschillende andere intermediairs heeft Seiso een offerte uitgebracht voor de begeleiding van de Europese aanbesteding schoonmaak. Na gunning is gestart met de inventarisatie en uitvoering van het aanbestedingsproces. De vlekkeloos gelopen aanbesteding heeft uiteindelijk geresulteerd in een winnende partij die tot op de dag van vandaag zijn dienstverlening volgens contractuele voorwaarden uitvoert.

Gemeenten Zeeuws Vlaanderen

De gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst hebben al geruime tijd geleden de schoonmaak ondergebracht bij een commercieel bedrijf. Deze schoonmaakdienstverlener heeft voor een groot aantal panden ook de sociale werkvoorziening in de regio ingeschakeld voor de reiniging van de verschillende locaties.

Seiso heeft de grote verscheidenheid in panden gecontroleerd met inzet van VSR/KMS-kwaliteitscontroles. Nu na jaren heeft de sociale werkvoorziening de volledige opdracht verworven en controleert Seiso nog steeds de gemeentelijke panden.

Haagsehof

Voor de firma Haagsehof zijn twee groepen medewerkers opgeleid in de basistraining schoonmaker met het mooie resultaat dat alle personen geslaagd zijn. In overleg met Haagsehof heeft Seiso voor de opleidingsmaterialen gezorgd.

Hago Food

In opdracht van Hago Food verzorgt Seiso Opleidingen een taaltraining voor een groot aantal medewerkers op locatie van de opdrachtgever van Hago. De 24 deelnemers worden in twee groepen van 12 getraind in de spreektaal Nederlands. De docenten van Seiso Opleidingen zijn niet alleen docent Nederlands maar zijn ook bekend met de schoonmaakbranche. De taaltrainingen zijn zo doorspekt met vaktermen vanuit de schoonmaak. De herkenbaarheid van vaktermen is voor de cursisten prettig en werkmotiverend.

Hectas

Voor de firma Hectas wordt op dit moment een groep opgeleid voor Nederlandse taal. Hectas heeft samen met haar opdrachtgever het voordeel van deze opleiding gezien. Het feit dat de medewerkers beter kunnen communiceren en vanuit meer zelfvertrouwen nu wel contact aangaan met bezoekers en opdrachtgever heeft een groot effect gehad op de medewerkers. Ze voelen zich sterker en hebben een positief beeld ten opzichte van hun persoonlijke ontwikkeling.

De opleiding van ongeveer 13 dagdelen wordt afgerond met een examen. De leercurve wordt getoetst door de onafhankelijke branchevereniging RAS. Naar de examen is het mogelijk om de opleidingskosten te declareren via de RAS.

Heliomare

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor speciaal onderwijs. Op deze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Zij bieden onderwijs aan kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Aangezien Heliomare ook de zorg heeft om leerlingen zo veel als mogelijk mee te nemen in de voorbereiding op een passende opdracht op de reguliere arbeidsmarkt zijn we gezamenlijk via een Europese Aanbestedingsprocedure op zoek gegaan naar een leverancier die daadwerkelijk invulling kan geven aan “Leerling Participatie”.

De komende jaren zal Seiso verbonden blijven door het periodiek meten van de gerealiseerde kwaliteit.

Het Nieuwe Lyceum

Voor het Nieuwe Lyceum heeft Seiso een Europese aanbesteding schoonmaak verzorgd, waarna we gestart zijn met contractbeheer in combinatie met het facilitair communicatieprogramma FaciliPoint. Als resultaat hebben we een stabiele schoonmaakkwaliteit kunnen bewerkstelligen.

Hevo

Hevo is een bouwmanagementbureau dat in opdracht, beheer en het binnen budget bouwen van panden begeleidt. Voor Hevo heeft Seiso diverse werkzaamheden verricht.

Reinier van Arkel

In de fase van voorlopig ontwerp adviseren in keuze van materialen op basis van TCO (total cost of ownership) en routing binnen het gebouw. Het adviseren van de architect in het maken van keuzes.

Stedelijke School Eindhoven

Hevo wil het bouwbedrijf verantwoordelijk maken, niet alleen voor de bouw maar ook voor het onderhoud van het pand voor de volgende 20 jaar. Seiso heeft ondersteund met de samenstelling van KPI's en contractvoorwaarden.

Catering

Seiso heeft in opdracht van Hevo, in de voorlopig ontwerpfase, voor een hogere school de inrichting van restaurant en keuken geanalyseerd.

Hofkens HIG

Voor de firma Hofkens HIG verzorgt Seiso de opleiding basistraining schoonmaker. De medewerkers van Hofkens zijn in hun eigen hoofdkantoor getraind. De training bestand in dit geval uit vier dagdelen van vier uur gevolgd met een examen op een vijfde dagdeel. Zo zijn er voor Hofkens minder dagdelen waarop vervanging dient te worden geregeld voor de werkplekken van de cursisten. Maatwerk daar staat Seiso Opleidingen voor.

Holland Casino

Holland Casino is met 15 casino's en drie kantoren gevestigd door heel Nederland. Om toch elk kwartaal inzicht te hebben in de performance van de schoonmaakdienstverlener worden per kwartaal VSR-kwaliteitsmetingen uitgevoerd die uiteindelijk vertaald worden in een kwartaalrapportage.

Bijzondere toevoeging aan deze metingen is de aandacht voor beleving! Bij elke rapportage volgt een actielijst voor zowel schoonmaakbedrijf als opdrachtgever om schoonmaak en beleving te optimaliseren.

IBIS Hotels

Wat kost een kamer aan schoonmaak, in minuten en in geld? En hoe zit dit met check-outs en stay overs?

Dit zijn de vragen die Seiso voorgelegd kreeg en waar na intensief onderzoek antwoord op is gegeven. Een goede definitie van de schoonmaak per soort boeking was van groot belang, evenals de communicatie er omheen en de controle. Met de antwoorden zijn uiteindelijk strategische besluiten genomen die tot een kostenbesparing hebben geleid en een betere samenwerking.

ICS

Voor de firma ICS uit Eindhoven zijn een viertal groepen opgeleid voor de basistraining schoonmaker.

Daarnaast wordt er ook een groep van 13 personen opgeleid voor de aanvullende opleiding trappenhalen reiniger. In kleine groepen van 3 personen wordt door onze trainers instructie gegeven “on the job“. Deze directe persoonlijke benadering heeft snel resultaat in het werk van de schoonmakers.

Ook hebben we voor ICS een groep van 13 medewerkers opgeleid in het spreken van de Nederlandse taal en ook deze medewerkers zijn allemaal geslaagd. Na de opleiding van 13 dagdelen heeft ICS onder begeleiding van Seiso de subsidieaanvraag bij de RAS ingediend en de opleidingskosten vergoed gekregen.

Instituut Verbeeten

Een naam die je privé liever niet in je agenda hebt staan, aangezien hier oncologisch onderzoek en behandeling plaats vindt. Dagelijks worden een grote hoeveelheid cliënten behandeld bij Verbeeten. Van vroeg in de morgen tot laat in de avond. Schoonmaak moet daar natuurlijk goed op aansluiten, evenals de controle op de schoonmaak. De VSR/KMS-controles die we hier uitvoeren, worden heel vroeg in de ochtend uitgevoerd om de processen binnen Verbeeten niet te verstoren.

JVH

KBA Amsterdam

De "Stichting KBA Nw West" is het bestuur van 7 basisscholen in Amsterdam. Vijf katholieke scholen en 2 oecumenische scholen. Deze scholen staan niet alleen in Amsterdam Nieuw West, maar zijn verspreid over 4 stadsdelen.

Linksom of rechtsom, scholen moeten bezuinigen. Seiso Facilitair Advies, een zusterbedrijf van Seiso Printing, heeft eerder al laten zien dat besparen op schoonmaak niet ten kosten van de kwaliteit van de dienstverlening hoeft te gaan. Vandaar dat ook Seiso Printing de opdracht kreeg om kosten te reduceren, ditmaal op de printapparatuur. In deze aanbesteding was overigens niet alleen de prijs een speerpunt, het bovenschools bestuur ontving steeds vaker berichten over tekortschietende apparatuur.

Samen met het bestuur van Scholenstichting KBA is gekeken naar een nieuwe invulling, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van nu, maar ook met de wensen zoals deze in de toekomst zouden kunnen ontstaan. Aangezien het printgebruik binnen de scholengroep stijgende is hebben we gekozen voor een aanzienlijke upgrade van het printerpark. Deze invulling is meegenomen in de aanbesteding, en vanwege een wel overwogen opbouw van de aanvraag konden we leveranciers de mogelijkheid geven zo scherp mogelijk te offreren. Het resultaat: hoogwaardige en uniforme machines, veel flexibiliteit en een transparant contract. De kosten zijn met 50% afgenomen, geld dat Stichting KBA kan investeren in andere projecten om het onderwijs naar een nog hoger plan te trekken!

Keizer Karel College

Schoonmaak

Het Keizer Karel College en Alkwin Kollege werken veel samen op verschillende gebieden, zo ook inkoop. Het nieuwe schoonmaakcontract van de colleges werden niet uitgevoerd zoals bedacht en voorzien. Seiso is na het verlenen van de opdracht gestart met het inventariseren van de panden met behulp van VSR/KMS-kwaliteitsmetingen op beide locaties. Na een intensief traject is kwaliteit nu wel volgens contractuele afspraak.

Aanvullend worden de conciërges opgeleid om volgens VSR-DKS zelfstandig kwaliteitsmetingen te verzorgen, om zo vinger aan de pols te kunnen houden.

Printing

De bestaande overeenkomst op het gebied van printers en copiërs was niet optimaal ingericht. Na bestudering van de huidige overeenkomst is besloten een aanbesteding te verzorgen op dit vlak. Na de aanbesteding zorgt Seiso Printing ook voor de implementatie en contractbeheer van dit contract.

Kleentec

Voor de firma Kleentec verzorgt Seiso Opleidingen een samengesteld MBO-traject niveau 2. Voor de medewerkers van Kleentec is een specifieke MBO-opleiding samengesteld. Zo is een onderdeel van de opleiding de basistraining schoonmaker, aangevuld met de opleiding Nederlandse taal en uitgebreid met de verplichte MBO-vakken. Deze gecombineerde opleiding wordt gegeven in vaste dagdelen en duurt in dit geval ongeveer 1,5 jaar.

Neem gerust contact op om de opleidingsmogelijkheden te bespreken en inzicht te krijgen in de financieel zeer aantrekkelijke afhandeling van dit traject.

KNAW

Koninklijke Auris Groep

KOW

Op afstand, door middel van FaciliPoint, is intensief contact tussen de verschillende kinderdagverblijven en de schoonmaak. FaciliPoint wordt gebruikt om vervanging van de eigen dienst af te roepen en om in geval van ziekte van de eigen dienst, versterking aan te vragen. Ook de voorkomende klusjes op de locaties, bestemd voor de interne klusdienst, worden gemeld via FaciliPoint.

Seiso verzorgt controles op de locaties van KOW en geeft inzicht in de aanpassingen van de werkprogramma's.

In 2013 is een pilot geweest om de medewerkers in de kinderopvang bij te scholen in schoonmaakdienstverlening. Op deze manier zijn de contracten van de pedagogisch medewerkers behouden en uitgebreid met schoonmaakwerkzaamheden. Seiso heeft toen de benodigde werkprogramma’s, de benodigde schoonmaakmaterialen en de opleiding van de medewerkers verzorgt.

In 2014 hebben we de financiële afdeling ondersteund in de aanbesteding van de printers en de copiers. Seiso Printing heeft toen een substantiële aanvullende besparing kunnen realiseren.

KPO Roosendaal

Ontevredenheid over de schoonmaak op drie locaties is het startpunt geweest voor de dienstverlening van Seiso. Na een inventarisatie en de start van de VSR-controles werd al snel het pijnpunt blootgelegd in de dienstverlening. Onze bemiddeling heeft ondertussen tot een hoge schoonmaakkwaliteit bijgedragen en de opdracht voor Seiso is uitgebreid naar beheer van alle locaties van KPO.

KPOA

Een van de eerste Europese aanbestedingen schoonmaak heeft Seiso uitgevoerd voor KPOA in Amersfoort. De bestaande overeenkomsten met de 12 schoonmaakbedrijven werden opgezegd en er is gekozen voor één centraal contract. Middels contractbeheer, factuurcontrole en kwaliteitsmetingen beheert Seiso nog steeds het schoonmaakcontract.

Kuehne + Nagel

Laurentius

Medtronic

Montessoricollege Nijmegen

Na een flinke periode van Nieuwbouw en gewenning in het nieuwe gebouw heeft Montessoricollege Seiso de opdracht gegeven om via een Europese Aanbestedingsprocedure de schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassing aan te besteden.

Na een intensieve periode is de opdracht uiteindelijk gegund aan Hago. Hierbij is vooral de pragmatische aanpak en omgang met personeelsbeleid als zeer positief gewaardeerd.

De komende jaren zal Seiso verbonden blijven door het periodiek meten van de gerealiseerde kwaliteit.

Nederrijn

Voor de firma Nederrijn zijn een groot aantal groepen opgeleid door Seiso Opleidingen. Die groepen van ongeveer 12 personen zijn op verschillende plaatsen in het land bezocht door de trainers. Telkens weer hebben we bij Nederrijn een slagingspercentage van 100% kunnen bewerkstelligen.

Nederrijn heeft zijn opleidingskosten bij de RAS in kunnen dienen en heeft deze dan ook vergoed gekregen.

Nuwelijn

In het kader van kostenbeheersing is Nuwelijn gaan onderzoeken wat hun huidige overeenkomsten kosten en wat er voor geleverd wordt. Vanuit dit onderzoek is besloten op zoek te gaan naar een nieuwe contractbeheerder voor de schoonmaakdienstverlening.

Na een marktonderzoek is Seiso als meest geschikte partij naar voren gekomen, mede door de levering van het digitale communicatie pakket FaciliPoint.

De aangesloten scholen en het bovenschools management kan op dit moment een beroep doen op de kennis van de Seiso medewerkers zodra dat gewenst is.

Poort van Schiphol

Primo Scholen Abbenbroek

Na een Europese aanbesteding werd de winnende partij verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe contract. Al snel bleek dat de kwaliteit niet zo was als gedacht en verwacht.

Seiso is vanaf dat moment ingeschakeld om VSR kwaliteitsmetingen uit te gaan voeren. Naast de statistische informatie krijgen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf nu ook praktische informatie om de kwaliteit te verbeteren. Langzaam maar zeker zien we een structurele verbetering ontstaan.

Provincie Limburg

ROC West Brabant

Vanwege een einddatum in de overeenkomst was ROC West Brabant genoodzaakt een aanbesteding te organiseren. De scholen zijn ingedeeld in percelen zodat er meerdere partijen kans hadden op het verwerven van schoonmaakdiensten. Naast de zittende partijen is ook een nieuwe partij leverancier geworden bij het ROC.

Seiso heeft de aanbesteding zo ingericht dat de zittende partijen ook hun eigen omzet konden behouden om onnodig switchen van dienstverleners te voorkomen.

Op dit moment verzorgen we nog VSR controles voor het ROC

Ronald Mc Donald Kindervallei

Sinds 2010 is Seiso reeds trotse sponsor van Ronald Mc Donald huis De Kindervallei in Valkenburg.

We staan klaar om facilitaire vraagstukken te beantwoorden en voeren jaarlijks een aantal VSR controles uit om de schoonmaak te bewaken.

Regelmatig verzorgen we extra sponsoring middels afname van kerstpakketten en andere acties opgezet door De Kindervallei.

Neem gerust een keer contact op voor mogelijkheden om ook sponsor te worden van de Kindervallei

SOPO Winterswijk

SOR Senioren Huisvesting

Sportbedrijf Zaanstad

Stedelijk College Eindhoven

De nieuwbouw van het Stedelijk College in Eindhoven is volledig begeleid door Hevo Bouwmanagement. Dit betekent dat Hevo het volledige proces van plannen tot voltooiing voor zijn rekening heeft genomen om zo binnen gestelde budgetten de bouw te realiseren. Seiso heeft Hevo ondersteund met het opstellen van overeenkomsten.

Deze overeenkomsten lijken namelijk op de DBFMO-overeenkomsten vanuit een PPS-situatie. Ook Hevo heeft bij de aanbesteding voor de aannemer bijvoorbeeld bepaald dat de aannemer niet alleen verantwoordelijk is voor de bouw maar ook voor onderhoud van het pand voor de komende 20 jaar. De PPS-kennis binnen Seiso kwam hierbij goed van pas.

Stedelijk Dalton Lyceum

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezetonderwijs in het Gooi

Stichting Meerkring

Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Taalbrug

De drie locaties van Taalbrug waren toe aan een nieuwe schoonmaak overeenkomst. Na een marktconsultatie is Seiso geselecteerd om de Openbare Europese aanbesteding te begeleiden.

De aanbesteding is digitaal verzorgd via inkoopplatform Negometrix.

Na een geruisloze aanbesteding voeren we op dit moment VSR kwaliteitsmetingen uit voor Taalbrug.

Tabor College

TNO

Als een van de eerste Europese aanbestedingen heeft Seiso samen met het projectteam van TNO de warme drankenvoorziening aanbesteed. Voor de 15 locaties van TNO is uiteindelijk een contract aangegaan op basis van fresh brew automaten. In de contractmonitor zijn duidelijke afspraken vastgelegd voor wat betreft downtijden, reactietijden, dosering, verrekening van losse ingrediënten, enz.

TomTom

TQ Amsterdam

Vodafone

Volckaert

In de vijf verzorgingstehuizen is Seiso gestart met VSR-kwaliteitsmetingen op de uitbestede schoonmaak in de centrale gedeelten van de panden en op de inbestede schoonmaak. De resultaten van de kwaliteitsmetingen hebben inzicht gegeven in het proces van de eigen dienst schoonmaak. Als vervolg op de kwaliteitsmetingen heeft Seiso een opleiding verzorgd voor de teams van de eigen dienst, gericht op schoonmaakmethodiek en resultaatgericht schoonmaken.

Wonen Centraal

Wonenbreburg

Woonbedrijf

Woonbedrijf heeft naast een aantal kantoorpanden ook 118 complexen waar woningen verhuurd worden. Seiso verzorgt vier maal per jaar VSR-kwaliteitsmetingen op alle locaties. De kwaliteitsmetingen hebben meer inzicht gegeven in de wirwar van afspraken en werkprogramma's. De ondoorzichtigheid van de werkafspraken en financiën heeft Seiso opgelost door in samenwerking met Woonbedrijf een aanbesteding te verzorgen voor de schoonmaak en de glasbewassing onder de bestaande leveranciers.

Er zijn nu heldere afspraken, kosten zijn inzichtelijk voor doorbelasting in de servicekosten en door dit inzicht is een besparing voor Woonbedrijf gerealiseerd. Ook voor de glasbewassing zijn goede resultaten behaald. Seiso verzorgd ondertussen al een aantal jaren ook de kwaliteitsmetingen op de glasbewassing.

Woonbron

Woonpartners

Woonpunt

Xonar

Xonar is de grootste aanbieder van jeugd en opvoedhulp in Limburg. Voor Xonar heeft Seiso een contractscan uitgevoerd die uiteindelijk geresulteerd heeft in het aanbesteden van de schoonmaakdienstverlening. Bewust is toen gekozen voor het spitsen van de schoonmaak in percelen. Op dit moment beheren we het contract en volgen we de inspanningen van de drie dienstverleners middels VSR/KMS-metingen.

Zorggroep Oldael

Zorggroep Oldael biedt een waardig huis voor ouderen, met ruime appartementen, persoonlijke zorg, twee locaties in statige, residentiële wijken, een eigen keuken en volop contact met de buitenwereld.

Seiso Printing heeft voor Zorggroep Oldael het offertetraject geheel overgenomen. Zorggroep Oldael gebruikt de printers met name voor het printen van interne communicatie en scannen naar het digitale patiëntendossier. Er zijn twee nieuwe A3 multifunctionals geplaatst, compleet uitgerust met finisher ten behoeve van het maken van boekjes. De 2 A4 multifunctionals lopen mee in dezelfde overeenkomst waardoor het contract overzichtelijk en transparant is.

"Een mooi resultaat! Bijzonder scherpe prijzen, gedegen advies en een open werkwijze."

Petra van Gilst, controller

Zorgwaard

Zorgwaard is een groep verpleegtehuizen in Roosendaal. Zorgwaard kent zowel uitbestede schoonmaak (algemene ruimten) als eigen schoonmaak. Voor beide teams verzorgt Seiso VSR/KMS-controles. Vanuit de resultaten van de controles zijn al diverse acties opgestart, zoals het aanpassen van schoonmaakmaterialen, begeleiding van de eigen dienst tijdens schoonmaakwerkzaamheden en verbeterd contractbeheer. In de nog korte periode van samenwerking heeft Zorgwaard laten weten, meer dan tevreden te zijn met de inspanningen door Seiso.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso