Deel deze pagina!

MBO Schoonmaak

Beroeps Begeleidend Leren (BBL)

De MBO BBL-opleiding wordt voor alle vier de niveaus verzorgd. Of het nu gaat om niveau 1 waarbij de medewerker wordt geschoold tot Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent (AKA) of niveau 2 voor zelfstandig werken, of doorstroming naar niveau 3 en 4 en wellicht doorstroming naar HBO-niveau.

De opleiding wordt door gekwalificeerde trainers verzorgd, met specifiek studiemateriaal waarin de terminologie en schoonmaakgerelateerde begrippen onderdeel uitmaken van het studiemateriaal. Het met herhaling in contact komen van gerelateerde begrippen zorgt voor een veel betere aansluiting op het werkveld waardoor instroming na de studie meer kans van slagen heeft. De cursist weet meer van zijn toekomstig vak en maakt al tijdens zijn studie een meer bewuste keuze waardoor ook verloop van intreders op de schoonmaakmarkt zal dalen.

Kwaliteit van de opleiding

De schoonmaakopleiding bestaat uit de verplichte vlakken, Nederlands, Rekenen en Leren Loopbaanburgerschap ook wel LLB genoemd. Het volledige opleidingstraject staat onder supervisie van een ROC waar ook het examen zal worden afgenomen. Hierdoor is kwaliteit van opleiding en geschiktheid van het diploma gegarandeerd.

U kiest bewust voor Seiso Opleidingen omdat u daarmee in vele gevallen de opleidingstermijnen kunt versnellen en de medewerker de mogelijkheid geeft om dichtbij huis de opleiding te volgen. Deze flexibiliteit is voor alle betrokkenen zeer gewenst.

Uniek intakegesprek

Voorafgaand aan de inschrijving voor een BBL-opleiding vindt een uniek intakegesprek plaats tussen de cursist en Seiso Opleidingen. Het intakegesprek bestaat uit een aantal onderdelen die doorlopen worden waarna Seiso Opleidingen een maatwerkopleiding en maatwerk Plan Vergoeding Opleiding kan samenstellen.

Plan Vergoeding Opleiding

Het intakegesprek start met een kennismaking en een digitale toets waarin in het niveau van de kandidaat wordt vastgesteld. De gekwalificeerde digitale toets geeft een heldere indicatie van het kennisniveau volgens de geregistreerde TOA-toets, 1F tot en met 4F.

Naast deze toets wordt het CV van de kandidaat gecontroleerd en wordt er nagegaan of er sprake is van een startkwalificatie bij de kandidaat of niet. Dit maakt namelijk een duidelijk verschil in het Plan Vergoedingen Opleiding.

Aan de hand van de uitkomsten wordt een persoonsgebonden Plan Vergoeding Opleiding samengesteld en voorgelegd aan de werkgever. In dit plan staat overzichtelijk beschreven welke vergoedingen benodigd zijn voor de opleiding van de medewerker, de wettelijke schoolgelden boekengeld, en welke bijdragen vanuit ondersteunende instanties zijn te verwachten.

Totaaloverzicht voor de werkgever

Voor u als werkgever wordt aan de hand van het aantal aan te melden deelnemers een totaaloverzicht samengesteld met een beschrijving van het studieplan van de groep en een financieel overzicht waarbij de voordelen van de groepsgrootte inzichtelijk wordt.

Interesse?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso