Deel deze pagina!

Nulmeting

Voorafgaand aan de opstart en de opstartbegeleiding kan een nulmeting uitgevoerd worden. De nulmeting is een losstaande actie en is gescheiden van de opstartbegeleiding.

Een nulmeting bestaat naar ons idee uit 2 metingen. De eerste is bedoeld om de huidige stand van zaken te beschrijven betreffende de schoonmaakkwaliteit. De meting is bedoeld om vervuiling ontstaan door achterstallige (periodieke) werkzaamheden te beschrijven. Tijdens deze opname zijn over het algemeen de betrokken partijen aanwezig. De meting kan het beste uitgevoerd worden in de maand voorafgaande aan de contractwisseling.

De tweede meting is een bedoeld om een opnamestaat te maken na het oplossen van eventueel achterstallig onderhoud door de vertrekkende partij. Deze opleverstaat kan meteen dienst doen als uitgangspunt van het nieuwe schoonmaakbedrijf. Deze meting kan het beste zo kort mogelijk voor de overdracht uitgevoerd worden.