Deel deze pagina!

Contractscan

Een contractscan geeft u snel en onderbouwd inzicht over de prestaties van uw contracten. Het geeft inzicht in verbeterpotentieel en besparingsmogelijkheden van de verschillende overeenkomsten. We geven duidelijk weer welke KPI's of service levels wel of niet gehaald worden, waarbij we oog hebben voor beleving en tevredenheid van de onderzochte diensten.

Eén van onze adviseurs komt op afspraak langs om per dienst een analyse van kosten en kwaliteit te onderzoeken ten opzichte van opgebouwde markt- en referentiegegevens. De resultaten inclusief een advies over vervolgacties worden gerapporteerd en persoonlijk besproken.

Na afronding van onze werkzaamheden heeft u de beschikking over een rapportage waarin inzicht wordt geboden in optimalisatiepotentieel van de betreffende diensten en de financiële en kwalitatieve prestaties. Het geeft u de mogelijkheid gefundeerd te beslissen om een contract te vitaliseren of opnieuw op de markt te zetten.

De contractscan bieden we aan voor onderstaande diensten:

In samenwerking met externe specialisten zijn we in staat om een groot pakket aan diensten te beoordelen. Deze diensten zijn samen te vatten in zeven hoofdgroepen: