Deel deze pagina!

Clean room meting

Het is niet de stofklasse en het halen hiervan die we in de clean room meting beoordelen. Het is de procedure voor, in en na het gebruik van een clean room, die aan onderzoek onderhevig is. Kleedprocedures, gebruik van vuil- en schoonomgevingen, het gedrag van gebruikers van een clean room, de indeling van een clean room als ook een controle op de materialen die een clean room binnenkomen en verlaten.

De vanzelfsprekendheid maakt gebruikers blind voor fouten die in gedrag en gebruik ontstaan. De objectieve controle uitgevoerd door Seiso maakt u weer alert op afwijkende zaken.

Bevindingen worden door de controleur in een uitvoerige rapportage onderbouwd met beeldmateriaal en aan u gerapporteerd.