Deel deze pagina!

Belevingsmeting

De beleving van de werkplek is een belangrijk onderdeel van de arbeidsomstandigheden in een gebouw. Een medewerker die kan werken op een schone werkplek en in een schone werkomgeving voelt zich prettiger, zal minder vaak ziek zijn en zal een hogere productiviteit halen. Het is daarom voor u belangrijk te weten hoe diensten als schoonmaak en andere dienstverleningsaspecten in haar gebouwen wordt gewaardeerd.

Seiso heeft een belevingsmetingmethodiek ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze de waardering voor de schoonmaak kan worden vastgesteld. Met dit systeem wordt de bewoners of gebruikers steekproefsgewijs naar hun oordeel gevraagd.

Het 'enquêteren aan de bron' heeft ten doel om de 'outsiders' te laten oordelen en om zodoende ook hun gevoelservaringen mee te wegen. Iedere vorm van kennis op het gebied van professioneel schoonmaakonderhoud wordt op voorhand buitengesloten. Het werkprogramma blijft dan ook buiten beschouwing.

De uitslag van de meting geeft een goede indicatie hoe medewerkers de schoonmaakkwaliteit ervaren. Wat vinden gebruikers belangrijke onderdelen als het gaat om schoonmaak? De enquête wordt doorgaans voor intern gebruik projectgericht opgesteld.

Via e-mail (internet of intranet) wordt het oordeel over het schoonmaakonderhoud gemeten bij de gebouwgebruikers van één of verschillende locaties.

Middels een goed doordachte analyse wordt een cijfer berekend op de schaal van 1 tot en met 10. Dit is van belang om met de uitkomsten van de enquête de dienstverlening daar waar mogelijk ook direct te kunnen verbeteren. Bij de meting worden per locatie gebouwgebruikers steekproefsgewijs om een mening gevraagd via een digitaal verzonden enquête.