Deel deze pagina!

Schoonmaakopleiding voor statushouders

Samen met schoonmaakorganisaties kunnen we door opleiden en werkervaring bieden een bijdrage leveren aan een vlottere integratie en inburgering van statushouders. Het gevoel om ‘ergens bij te horen’ is voor statushouders van essentieel belang. De taalbarrière is groot. Vandaar dat de Nederlandse werkcultuur en de Nederlandse taal veel aandacht krijgen in onze opleidingstrajecten.”

Seiso biedt zowel de basisvakopleiding tot schoonmaakmedewerker als de trainingen Nederlandse taal en Nederlandse werkcultuur aan. Gedurende de opleidingsperiode lopen de deelnemende statushouders minimaal 15 uur per week stage bij diverse opdrachtgevers in de schoonmaak in Nederland.

Seiso Opleidingen is hierin niet alleen een van de opleiders, maar zorgt ervoor dat ondernemers baangaranties afgeven voor de statushouders die het traject succesvol doorlopen.

De werkwijze van Seiso Opleidingen kenmerkt zich als een zogenoemd duaal traject. De opleidingscomponent heeft gewoonlijk een duur van één maand, waarin heel intensief getraind wordt op functiegericht Nederlands. Eigen docenten ontwikkelden lesmateriaal met focus op Nederlandse woorden en taalbegrip, voor het schoonmaak vakgebied. In het geval van de dienstverlening wordt bijvoorbeeld gefocust op werkprogramma’s, vakjargon, etc.

In de eerste maand wordt ook een vak geleerd. Dat houdt in dat we ervoor zorgen dat kandidaten de minimale bagage hebben om aan de slag te kunnen. In de dienstverlening is dat bijvoorbeeld het Basis Vakdiploma Schoonmaak. Ook wordt in deze maand aandacht besteed aan werknemersvaardigheden.

Doordat ze in een bedrijfsmatige omgeving les krijgen, wordt al vanaf het begin gesimuleerd dat ze zich in een werkomgeving bevinden. Zaken als te laat komen, de wijze van onderling communiceren, de inzet tijdens de les krijgen de aandacht van de docent.

Convenant

Seiso Opleidingen B.V. uit Oirschot heeft onlangs het convenant Statushouders Inclusief (zie PDF voor inhoud van het convenant) geïntroduceerd.

Het convenant is een document waarin de samenwerking tussen de verschillende deelnemers staat beschreven. Het convenant geeft duidelijkheid in de rol van de deelnemers en de bijbehorende verplichtingen. Zowel Gemeenten als Werkgevers kunnen de afspraken ondertekenen en zich aansluiten.

Door het samenstellen van het convenant schept Seiso duidelijkheid voor alle betrokken partijen. “Door de vastgestelde werkafspraken creëren we uniformiteit voor de werkgevers en de gemeenten”. Voor gemeenten betekent dit dat er vooraf duidelijk is welk begeleidingstraject de geselecteerde statushouders in gaan, dat baangarantie vast staat en er duidelijkheid is betreffende de verdeling van de opleidingskosten.

Voor werkgevers is duidelijk welke verwachtingen er zijn vanuit de deelnemende statushouders en de gemeenten.

Het uitgangspunt is dat deelnemers na het traject van zes maanden in vaste dienst treden (duurzame uitstroom).

Goed werkgeverschap

Marco Gramser, directeur P&O bij CSU: “Statushouders hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij maken ons hard voor hun kansen, want goed werkgeverschap en sociaal ondernemen zijn verankerd in onze visie en ons beleid. De afspraken die we met Seiso Opleidingen B.V. (zie PDF voor bewijs van ondertekening) hebben gemaakt om statushouders op te leiden tot volwaardige vakmensen, sluit goed aan bij onze doelstellingen. Tegelijkertijd kunnen wij dankzij deze samenwerking in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt continuïteit blijven garanderen aan onze opdrachtgevers. We maken nu al werk van het convenant, want bij safaripark De Beekse Bergen in Hilvarenbeek en op ons hoofdkantoor in Uden hebben meerdere medewerkers een arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen na afloop van het opleidings- en werkervaringstraject. Deze pilots zijn dus succesvol afgerond.

De opleiding Statushouders kende de afgelopen jaren vele successen. Inmiddels zijn van de 258 deelnemers, 121 statushouders direct uitgestroomd naar een baan, 78 volgen nog een aanvullende MBO opleiding en zitten er nog 91 in een traject. Bron: Ria Swinkels Projectleider

Naast het convenant wordt voor elke groep geselecteerde statushouders een projectplan geschreven met aanvullende afspraken over bijvoorbeeld, arbeidsuren, vervoer, lestijden, begeleiding enz.

Wilt u meer weten over het convenant of het convenant ondertekenen neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso