Deel deze pagina!

Kwaliteitsmetingen in de thuiszorg

Zorgtaken

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van WMO zorgtaken. Deze zorgtaken worden over het algemeen uitgevoerd door bedrijven die door de gemeente na een aanbesteding zijn geselecteerd. Om ervoor te zorgen dat er ook controle is op de uitvoering van de ingekochte werkzaamheden kiest een steeds groter aantal gemeentes voor controles, uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Zo ook bijvoorbeeld de Peel 6.1 gemeenten.

Om tot een objectief en onafhankelijk oordeel te komen over de kwaliteit van schoonmaak bij bewoners die thuiszorg ontvangen, is er een onderzoek uitgevoerd door Seiso Facilitair Advies. We hebben op basis van een DKS (Dagelijks Kontrole Systeem) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van schoonmaak.

Met de uitkomsten van DKS controles worden soms ingrijpende veranderingen aangebracht: schoonmakers opnieuw opgeleid, worden andere schoonmaakmaterialen gekozen, nieuwe schoonmaakmethodes gekozen en soms contracten aangepast.

Voor Peel 6.1 zijn de controles uitgevoerd op ongeveer 400 adressen, willekeurig geselecteerd maar wel rekening houdend met bezoek in de verschillende gemeenten en bij de verschillende zorgaanbieders. Na een telefonische afspraak heeft de controleur de adressen bezocht. Eenmaal binnen wordt vooraf aan de controle het zorgdossier gelezen om na te gaan wat, op gebied van schoonmaak, de afspraak is met de zorgverlener en de bewoner (en/of zijn naasten). Zo wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de schoonmaak in de ruimte en voor welke elementen. In de rapportage maken we zo duidelijk, dat als er fouten gezien worden, wie dan voor de oplossing moet zorgen.

DKS controles

De DKS controles worden met specialistische software en met behulp van een mini tablet gelopen. Dat wat gezien wordt noteren we ter plaatse en na afsluiten van de controle wordt automatisch het punt bepaald.

Vanuit alle gelopen controles wordt uiteindelijk een gemiddelde vastgesteld. De gemiddelden kunnen we presenteren per gemeente maar ook per zorgaanbieder.

Naast de registratie van de technische schoonmaakkwaliteit heeft de controleur ook een aantal vragen gesteld aan de bewoner, over de beleving van de schoonmaak, over de communicatie met de zorgverlener en over de tevredenheid met betrekking tot de schoonmaker, die de woning verzorgt. De bewoners hebben met een cijfer van 0 tot 10 hun score aangegeven aan de controleur en deze zijn genoteerd. Vanuit deze vragen en antwoorden is een gemiddelde beleving vastgesteld, ook weer per gemeente en per zorgaanbieder.

De controles geven inzicht over kwaliteit van schoonmaak, beleving van de bewoners en inzicht in de dienstverlening van de zorgaanbieders. Een waardevolle toevoeging in het proces van zorg aanbieden binnen de WMO.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso