Deel deze pagina!

Groenvoorziening

Controle van contractafspraken

Voor het objectief controleren van contractafspraken met betrekking tot beeldbestekken in de groenvoorziening, kunt u vanaf nu ook bij Seiso Facilitair Advies terecht. De visuele controles zijn statistisch onderbouwd op basis van de CROW methodiek waarin de verschillende beeldmeetlatten zijn benoemd en vastgelegd.

Op basis van deze beeldmeetlatten en de bijbehorende kwaliteitsniveaus voeren de opgeleide inspecteurs hun controles uit ondersteund met specialistische software, die beschikbaar is via een tablet.

Controles kunnen op een tweetal methoden ingericht zijn, afhankelijk van wie de opdrachtgever is.

Gemeenten

Is de opdrachtgever een gemeente die de groenvoorziening binnen haar gemeentegrenzen random getoetst wil hebben, dan wordt de beschikbare oppervlakte ingedeeld in rasters met een grootte van 150 bij 150 meter. Elk raster kan in aanmerking komen voor controle binnen een schouwronde, waarbij een controle frequentie wordt aangehouden van elke vier weken. In principe wordt 10% van de beschikbare rasters per schouwronde gecontroleerd.

Bedrijven en woningcorporaties

Anders dan bij gemeenten, wordt voor bedrijven en corporaties, geen gebruik gemaakt van rasters van het terrein, maar wordt er door middel van een inventarisatie vastgelegd, welke beeldlatten er op het terrein zijn terug te vinden en wordt het gehele terrein of perceel gecontroleerd tijdens de controle. Er is hier dus sprake van een vast omrand perceel en niet een deel van een groter geheel.

Voor bedrijven en corporaties zijn de frequenties in overleg vast te stellen, rekening houdend met de verschillende seizoenen.

Op basis van de uitslag van de controle krijgt de opdrachtgever inzicht in de dienstverlening van de leverancier en de eventuele afwijking ten opzichte van de vastgestelde beeldniveaus. Tevens kan er direct een verrekening plaatsvinden van eventuele kortingen. De controleurs maken foto’s genomen op locatie om de vastgestelde kwaliteit te onderbouwen. Voor urgente meldingen is een communicatietool opgenomen binnen de software, die overigens ook een uitvoerige rapportagemodule bevat.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso