Deel deze pagina!

Implementatiebegeleiding

Zodra de definitieve gunning is verstrekt aan de verschillende partijen, kan begonnen worden met het begeleiden van de opstart. Opstartbegeleiding is het consequent blijven volgen van de acties en de planning van de leverancier(s), deels op afstand en telefonisch, maar grotendeels ook op afspraak en later zelfs op locatie(s). In de offertes zal door de leveranciers een opstartplanning zijn toegevoegd. Deze planning zal door Seiso bewaakt worden.

Daarnaast zal Seiso als tussenpersoon optreden bij periodiek voorbereidend overleg en als leverancier van benodigde informatie bij de leveranciers. Tijdens de gefaseerde opstart van de schoonmaakwerkzaamheden zal Seiso ter plaatse aanwezig zijn om te toetsen of de overgedragen eisen en wensen exact worden opgevolgd.

De opstartbegeleiding vindt gefaseerd plaats over een periode van 2 maanden voor opstart en is naar onze mening pas afgerond 2 maanden na de opstart. Tijdens de eerste maanden is, zoals we uit ervaring weten, veelvuldig overleg noodzakelijk. Seiso zal als vraagbaak optreden voor de leveranciers en daarmee uw facilitaire afdeling ontlasten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso