Deel deze pagina!

Inkooptrajecten en Aanbestedingen

Inkooptrajecten, Europese aanbestedingen en onderhandse aanbestedingen

Door de onderscheidende aanpak van Seiso worden inkoop- en aanbestedingstrajecten en bestaande samenwerkingsverbanden, meer maatwerk.

Door de uitgebalanceerde aanbestedingsmethodiek, voorkomen we strategisch inschrijven door dienstverleners en selecteren we op kwaliteitsaspecten. We kiezen voor eenvoud in onze methodiek en documenten, waardoor er voldoende mogelijkheden ontstaan voor inschrijvende regionale partijen.

Het KPI-model en contractmonitor maken het mogelijk om zonder veel inspanningen contracten te toetsen, monitoren en sturen. Onze inzichten en praktische ervaringen in de markt vertalen we naar haalbare doelstellingen, met oog voor het proces. 

Centrale Inkoop

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om niet één specifiek onderwerp aan te besteden maar kiezen voor een centrale aanpak. Vanuit een inkoopscan, die Seiso kan verzorgen, worden de prioriteiten bepaald in de spend. De onderwerpen met prioriteit worden aanbesteed en geïmplementeerd. Door de intensieve samenwerking, met Seiso als betrouwbare partner, zijn resultaten sneller en beter te verkrijgen, tegen veel gunstiger voorwaarden.

Best value procurement

BVP is de filosofie die uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de beste prijs (best value).

BVP biedt opdrachtgevers een hoge(re) voorspelbaarheid van het einddoel, uitgedrukt in kosten, tijd en kwaliteit met een minimum aan inspanning en controle van de opdrachtgever.

Aanvullend

Naast het beschrijven van een maatwerk behoeftebepaling verzorgt Seiso quick-scans, (Europese) inschrijvings- en (her)aanbestedingsprocedures, kwaliteitsmetingen (VSR-KMS) en contractmanagement.

Seiso treedt op als onafhankelijk en objectieve intermediair. Seiso is niet gelieerd aan en heeft geen belangen bij andere partijen in de schoonmaakbranche.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso