Deel deze pagina!

Beveiliging aanbesteding

Beveiliging is meer dan een verzameling bouwkundige of elektronische maatregelen. Het integreren van alle maatregelen tot een effectief geheel dat past binnen de procesgang van een onderneming moet het streven zijn.

Seiso levert enerzijds door een brede kennis en anderzijds door een omvangrijk netwerk van specialisten maatwerk voor iedere opdrachtgever. Kennis van een grote diversiteit aan producten en diensten wenden wij aan om voor u tot een passende oplossing te komen.

Risicoanalyse

Voor het samenstellen van een goed beveiligingsplan dient men eerst te weten wat precies beveiligd moet worden. Het inventariseren van de risico's van het bedrijfsproces is daarbij noodzakelijk, waarbij de bevindingen in een risicoanalyse beschreven worden.

Komt de continuïteit van de onderneming in gevaar, doordat de risico's boven een kritische grens komen, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden. Naast risico's wordt ook de cultuur van een organisatie meegenomen in de risicoanalyse. Aan de hand van de risicoanalyse worden aanbevelingen gegeven, onderbouwd met een kostenbegroting. De aanbevelingen resulteren in maatregelen die bouwkundig, technisch of organisatorisch van aard kunnen zijn.

Veiligheid

Naast de beschreven beveiliging (security) is ook veiligheid (safety) in een gebouw van belang. Safety heeft alles te maken met Arbo-regels en voorschriften en bedrijfshulpverlening (BHV).

Seiso ondersteunt opdrachtgevers bij nieuwbouwsituaties als ook in bestaande situaties. De gestructureerde benadering van het beveiligingsvraagstuk door Seiso levert niet alleen een beter niveau van beveiliging, maar kan zelfs een multiplier zijn door het optimaal benutten van de aanwezige infrastructuur.

Belangrijk in deze is de vroegtijdige samenwerking tussen opdrachtgever, Seiso en potentiële leveranciers. Alleen een integrale benadering zorgt voor een professionele oplossing.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat Seiso u te bieden heeft? In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw situatie en lichten we met plezier toe op welke vlakken wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons voor een vrijblijvend advies op 088 3100 200 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen met Seiso