Deel deze pagina!

Kwaliteitsmetingen

Kwaliteitsmetingen in de ruimste zin van het woord zijn controlemechanismen om te toetsen of aan contractuele voorwaarden wordt voldaan, of om na te gaan of bestaande situaties niet verbeterd kunnen worden.

Seiso is van mening dat (schoonmaak)controles een verliespost zijn en dat daarmee controles beperkt moeten worden tot een acceptabel minimum. Controles moeten functioneel zijn en toegevoegde waarde hebben in het proces waarin de controle plaatsvindt.

We maken gebruik van een groot aantal controlemethodieken die we onderverdelen in technische metingen en belevingsmetingen.

Technische metingen

Belevingsmetingen